Zašto je važna dobra priprema i optimizacija fotografija

Priprema i optimizacija fotografija ne dopušta da fotografija na veb-stranici postane teret, umesto naša najveća prednost.

Mnogo razloga je moguć deo ovog odgovora, a ovde ćemo navesti nekoliko najvažnijih:

  • Brzina sajta kao presudan faktor za korisnika
  • brzina sajta kao veoma važan deo SEO-a
  • ime i opis fotografije kao deo optimizacije za pretraživače
  • odlučujići uticaj na prodaju (često)

Šta vide posetioci a šta pretraživači?

Za svakog stvaraoca web sadržaja ovo pitanje treba biti stalno prisutno. Često se zanemaruje deo koji nije vidljiv ljudima. Posebno su neke profesije sklone ovakvom zanemarivanju.

Slike su za razliku od reči-priča-narativa koje se postepeno GRADE – već gotove – cele. One direktno i jednostavno RADE.

Mehanizmi kako to one postižu nisu baš jednostavni za objasniti, ali provereno rade. Ta priča uz neke varijacije, deo je različitih psiholoških škola i teorija a marketinški stručnjaci je poprilično dobro koriste čak i kada je sasvim ne razumeju.

Jednostavno „slike“ donose neku svoju magiju…

Priprema i optimizacija fotografija – koraci

Slike kao geštalt…, obrasci, matrice

Scroll to Top