Vreme i pažnja – dva najvrednija resursa na vebu

Vreme i pažnja – dva najvrednija resursa na vebu, nisu uvek prepoznati i uvaženi kao kjučni.

Novi kreatori – vlasnici sajtova ili manje iskusni graditelji veba, jednostavno nemaju svest o tome.

Razloga za to je mnogo, a jedan od najvažnijih je EGO. Taj „GOROSTAS“ zaslužuje veliki i poseban članak, pa ga za sada samo navodimo kao prvog. Tu su još:

  • neznanje – nerazumevanje – „kako sve to radi?“
  • nedostatak psiholoških znanja i iskustva
  • nedostatak empatije – „pogleda iz tuđih cipela“
  • nedostatak kulture komunikacija – kao generacijski i civilizacijski problem

Sa druge strane iskusni veb lisci razumevanje vrednosti ovih darova, kroz svoje „prodajne levke“ pretvaraju u poverenje, a zatim i u „konverzije„, šta god one na tom sajtu bile.

Vreme i pažnja – čitalaca, gledalaca, slušalacaposetilaca različitih veb mesta, dva su najvrednija resursa na vebu.
Bez te pažnje i vremena koje našim sajtovima posvećuju korisnici-posetioci, sve gubi smisao i staje.

Poklanjajući svoje vreme i pažnju ljudi daju našem vebu život

Vreme i pažnja – najvrednije što možete dobiti od drugog čoveka

Veličina poklona zahteva i odgovarajuću odgovornost i odnos sa poštovanjem prema onom ko nam taj dar donosi.

Zloupotrebiti takav poklon sigurno nije hvale vredan i etičan čin. Mnogi su na žalost ipak u ozbiljnom iskušenju da znanje o „ljudskom ponašanju i ljudskoj duši“ zloupotrebe zarad novca.

Srećom tu su i oni nadam se brojniji drugi, koji će poklon koristiti na obostrano koristan i etičan način.

Vreme i pažnja - dva najvrednija resursa na vebu
Vreme i pažnja – dva najvrednija resursa na vebu ali i u u životu

Dobra fotografija – privlači i zadržava pažnju

Time vam „kupuje“ dragoceno dodatno vreme u kom možete preneti svoju poruku, bilo da je ona poklon, razmena ili prodaja. Ako vam sam „umetnički motiv“ nije dovoljan, ovo je veoma ubedljiv razlog, da ozbiljno poradite na izboru, obradi i pripremi fotografija za svoj sajt.

Vizualni sadržaji lako prenose poruku

Kratkotrajnost pažnje, pogotovo je izražena kod mlađih generacija, naviknutih na sve kraće i sve brže formate sa Tik Toka, Instagrama…

Tu kratkotrajnu i „plitku“ pažnju, moguće je privući i zadržati samo nekim od vizuelnih formi. Dobri vizuali mogu učiniti mnogo za vaš sajt, pogotovo ako vam je ciljna grupa, ekipa sa neke od ovih društvenih mreža.

Scroll to Top